Dimarts, 4 Octubre 2022

📞 96 581 03 74

Programa de Foment del Treball Autònom 2017

Ajudes destinades a finançar els costs fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA), dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2017.

Interessats/Sol·licitants

1. Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes que reunisquen els requisits establits en l’apartat “Requisits”.

2. No podran obtindre la condició de persones beneficiàries les sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els articles 3 i 20 de les bases reguladores.

Requeriments

a) Estar donades d’alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA).
b) Complir, dins de l’any natural de la resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs.
c) Desenvolupar la seua activitat econòmica a títol lucratiu, de manera habitual, personal i directa a la Comunitat Valenciana.
d) No tindre persones treballadores a càrrec seu contractades per compte d’altri.
e) Tindre almenys 19 anys d’edat en la data de publicació de la resolució de convocatòria en el DOGV.

 

›Àmplia informació entrant a l’enllaç: http://bit.ly/2wVX9g1

Fomento reta

Fomento del trabajo autónomo 2017_8331

Resumen PR18856_es_amp

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES