Dimarts, 4 Octubre 2022

📞 96 581 03 74

Programes d’ajuda de l’IVACE en 2016

ENERGIAhttp://goo.gl/E1gil5
Ajudes 2016 (Estalvi i Eficiència Energètica i Energies Renovables)

• PROGRAMA D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA INDÚSTRIA
Data límit presentació sol·licituds: Des del 28 gener 2016 – fins al 10 març 2016

• PROGRAMA D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS DEL SECTOR TERCIARI
Data límit presentació sol·licituds: Des del 28 gener 2016 fins al 10 març 2016

• PROGRAMA D’IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA
Data límit presentació sol·licituds: Des del 28 gener 2016 fins al 10 març 2016

• AJUDES MOBILITAT SOSTENIBLE I ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EL SECTOR TRANSPORT
Data presentació sol·licituds: Des del 28 gener 2016 fins al 10 març 2016

• PLA RENOVE CALDERES DOMÈSTIQUES 2016
Des del 12 gener 2016 fins al 17 juny 2016

• PLAN RENOVE VENTANAS 2016
Desde el 12 de enero de 2016 hasta el 17 de junio de 2016

INTERNACIONALITZACIÓhttp://goo.gl/wGzs9G

beques
• BEQUES IVACE I + I – EXPORTACIÓ I OCUPACIÓ 2016
• BEQUES IVACE EXTERIOR 2016

Ajudes a la internacionalització de les empreses
• Empreses: termini obert durant tot 2016. BORSA DE PERSONAL EXPERT 2016
• AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL ESPECIALITZAT EN EXPORTACIÓ
• INSTRUMENTS FINANCERS PER A la POSADA EN MARXA DE PLANS DE PROMOCIÓ INTERNACIONAL
Promoció internacional de productes i marques de la CV (Ordre 6/2015)

 

INNOVACIÓ i R + D – http://goo.gl/glGKdb

convocatòries 2016
Al llarg de març i mesos següents de 2016 IVACE convocarà diversos programes de suport a les empreses en l’àmbit de la R + D + I, que es relacionen a continuació:
– Programa Ajudes a projectes d’R + D PIME
– Programa Ajudes a projectes d’I + D en Cooperació
– Programa Ajudes a projectes d’Innovació de producte i procés, indústries 4.0
– Programa Ajudes a la certificació de projectes d’I + D + I
– Programa Ajudes a la preparació de propostes a H2020
– Ajudes a la Creació d’Empreses de Base Tecnològica CEBTs
– Ajudes per a l’accés de les PIME a serveis avançats
– Ajudes per a la modernització global de sectors productius tradicionals

S’adjunten resums de l’IVACE.

0000002685

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES