Monday, 25 October 2021

Protocol reobertura instal·lacions esportives per a partits oficials

S’adjunten les mesures higiènic-sanitàries adoptades referent a l’obertura de les instal·lacions esportives per a dur a terme competicions i/o partits oficials.

Notícies relacionades