Monday, 15 August 2022

Proves certificaciones d’ensenyament d’idiomes

Inscripció d’alumnat oficial per a la realització de la prova de certificació dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües dels ensenyaments d’idiomes de règim especial en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent a la convocatòria de 2018.

Info.: https://goo.gl/IvI4wr

 

 

 

Notícies relacionades