Monday, 25 October 2021

Publicació ajudes bo infantil

S’adjunta enllaç a la publicació de l’ajuda econòmica destinada a l’escolarització en escoles i centres d’Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana, curs 2016-2017.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/07/pdf/2016_5276.pdf

 

Notícies relacionades