Dimarts, 29 Novembre 2022

📞 96 581 03 74

Poble solidari amb l’Alzheimer

Poble Solidari amb l’Alzheimer

Angel Troncoso García, regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament de Biar, en nom i representació del mateix, ia l’empara del que estableix la normativa aplicable, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent Moció:

MOCIÓ PER A DECLARAR A BIAR POBLE SOLIDARI AMB L’ALZHEIMER

Conscients que l’Alzheimer és el tipus de demència més prevalent que, en l’actualitat afecta a Espanya a 3,5 milions de persones entre els que la pateixen i els seus familiars cuidadors.

Conscients que l’Alzheimer és un problema de caràcter sociosanitari, el principal abordatge s’estableix en l’àmbit familiar.

Conscients que encara no hi ha tractament efectiu ni prevenció adequada que permeti pal·liar els efectes de la malaltia.

Conscients que la prevalença de la malaltia es veurà duplicada en els propers vint anys a causa, fonamentalment, a la major esperança de vida de la població.

Conscients que els costos directes i indirectes que genera l’Alzheimer entre les famílies supera els 30.000 € anuals.

Conscients de l’escassa dotació de recursos sociosanitaris específics amb què es compta per afrontar les necessitats de les persones i famílies afectades.

Conscients que, tot i les diferents recomanacions formulades des del Parlament Europeu, la Comissió Europea i, més recentment, l’Organització Mundial de la Salut a Espanya no hi ha un pla específicament dirigit a pal·liar els efectes de la malaltia.

Sabedors que a Biar ha una important incidència de la malaltia entre els seus veïns, que a la manca de recursos específics han d’afegir, també, les dificultats derivades de la seva llunyania respecte a àrees urbanes de major dimensió.

Sabedors que la població local de Biar està envellint i que això comporta importants riscos a l’hora d’adquirir o patir una demència (sobre tot tipus Alzheimer).

L’Ajuntament de Biar vol fer constar la seva preocupació cap a aquest problema de primera magnitud declarant-se “Poble Solidari amb l’Alzheimer”.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Biar vol, amb aquest gest institucional, servir d’exemple a altres municipis i donar suport a la sensibilització i conscienciació de la societat, institucions i polítics sobre aquest problema sociosanitari de primera magnitud.

Declarant-se “Poble Solidari amb l’Alzheimer”, l’Ajuntament de Biar dóna suport a la iniciativa liderada per CEAFA que reivindica la posada en marxa d’una Política d’Estat d’Alzheimer.

En Biar, a 23 de febrer de 2018

Angel Troncoso García

Regidor de Serveis Socials

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES