Diumenge, 25 Setembre 2022

📞 96 581 03 74

Sistema de Garantia Juvenil

El Sistema de Garantia Juvenil és una iniciativa europea en què participa la Comunitat Valenciana, que pretén facilitar l’accés dels joves de fins a 29 anys inclusivament al mercat de treball.

Què pots aconseguir en aquest Sistema? Orientació, formació i ocupació.

Únicament t’has d’inscriure.

Necessitaràs DNI electrònic o signatura digital (pots aconseguir-la en l’AEDL-Biar).

BENEFICIARIS

REQUISITS GENERALS EXIGITS PER A LA GARANTIA JUVENIL, segons el Reial decret llei 8/2014:

Persones joves aturades d’entre 16 i 29 anys, que reuneixin els següents requisits:

 • Estar inscrites en el registre del Sistema de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat ni rebut accions formatives i / o educatives en els següents terminis:
  No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. En el supòsit que l’interessat hagi finalitzat la seva participació en el sistema educatiu o pugui ser destinatari de programes de segona oportunitat, es consideren 30 dies naturals en lloc de 90 dies.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun Estat membre de la UE o dels estats part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que estiguin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. En cas de nacionals d’altres països han de ser titulars d’una autorització de residència en vigor que habiliti per treballar.
 • Estar empadronades a qualsevol localitat del territori nacional.
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema de Garantia Juvenil adquirint un compromís de participació activa.

Notícia relacionada:

Ajudes econòmiques destinades al foment de l’ocupació.

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES