Thursday, 07 July 2022

Sol·licitud d’inscripció en el Registre Oficial de Productors Autoritzats per a la Producció Integrada de la Generalitat

Tràmit

El Registre consta de dues seccions:
– Secció d’empreses de producció.
– Secció d’elaboradors i envasadors.
Permetre la inscripció en el registre d’empreses productores i comercialitzadores de productes agroalimentaris frescos o transformats obtinguts amb tècniques que afavoreixin la salvaguarda ambiental i la salut dels agricultors i consumidors, en línia amb el que internacionalment es coneix com a producció integrada.

 

Registro

›Más info.: https://goo.gl/8A0xJC

Notícies relacionades