Divendres, 30 Setembre 2022

📞 96 581 03 74

Subvencions en matèria de comerç i artesania per a l’exercici 2019

Subvencions en matèria de comerç i artesania per a l’exercici 2019

Ajudes AVALEM ARTESANIA

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes (quedant excloses les que realitzen activitat de reparació o manteniment):

– Que NO siguin agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

– I que estiguin en possessió del document de qualificació artesana (DQA) degudament actualitzat i expedit per la Generalitat o document equivalent emès per una administració pública que acrediti la seva condició de artesana.

Más información (procedimiento GVA)

Ajudes Emprenem COMERÇ

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com pime o micropimes:

1. Que NO siguin agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

2. I que exercisquen o vagen a exercir l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents segons:
– CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.
– IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions:
. Agrupació 64 excepte el grup 646 i l’epígraf 647.5
. Agrupació 65 excepte l’epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.

Más información (procedimiento GVA)

Ajudes AVALEM COMERÇ

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:
1. Que NO siguin agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
2. I que exercisquen o vagen a exercir l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons:
– CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.
– IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera Divisió 6, Agrupacions:
. Agrupació 64 excepte el grup 646 i l’epígraf 647.5
. Agrupació 65 excepte l’epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.

Más información (procedimiento GVA)

Ajudes AVALEM MERCATS (mercats de venda no sedentària)

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:
1. Que NO siguin agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
2. Que sent micropimes exerceixin l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana en el grup 478 del CNAE o al grup 663 de l’IAE.

En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.

Más información (procedimiento GVA)

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 21 DE GENER DE 2019 FINS AL dia 4 DE FEBRER DE 2019, ambdós inclosos (el 2019 la Resolució de convocatòria s’ha publicat en el DOGV núm. 8453, de 2018.12.28) .

 

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES