Dimarts, 29 Novembre 2022

📞 96 581 03 74

Subvencions per a fomentar la contractació indefinida inicial de les persones joves qualificades.

Convocatorio d’ajudes a fi de concedir subvencions per a fomentar la contractació indefinida inicial de les persones joves qualificades que figurin inscrites en el fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Seran subvencions destinades a la empreses que contractin joves qualificats a partir de la publicació de la convocatòria i fins al dia 31 d’octubre de 2017.

Convocatorio d’ajudes a fi de concedir subvencions per a fomentar la contractació indefinida inicial de les persones joves qualificades que figurin inscrites en el fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Seran subvencions destinades a la empreses que contractin joves qualificats a partir de la publicació de la convocatòria i fins al dia 31 d’octubre de 2017.

Quantia de l’ajuda

1. La quantia de les ajudes per contractació indefinida a jornada completa ascendirà a 7.926,24 euros (en el cas de contractació de joves dones o de joves amb diversitat funcional, els ajuts ascendiran a 9.907,80 euros, entenent per joves amb diversitat funcional aquells que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, així com pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, i pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat).

2. Els contractes a temps parcial, d’almenys 30 hores setmanals, seran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda prevista en l’apartat anterior.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el el 25 de març i finalitzarà el 31 d’octubre de 2017.

Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s’han de presentar en el termini específic de dos mesos des de la contractació objecte de subvenció.

Més info .:

Orden: avalem_joves_ayudas_cttos_cualificados

Web Avalem Joves

Captura

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES