Dijous, 8 Decembre 2022

📞 96 581 03 74

Subvencions per a projectes de digitalització de PIME

Les ajudes tenen com a objectiu incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions, TEIC.

Sol·licitants

Pimes amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que desenvolupen activitats enquadrades en algun dels següents epígrafs de la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE 2009), aprovada pel Reial decret 475/2007, de 13 d’abril (BOE núm. 102, de 28 d’abril de 2007):
a) Seccions C, D, E i F-Divisions 10 a 43
b) Secció H-Divisions 49 a 53
c) Secció J-Divisions 58 a 63
d) Secció M-Divisions 69 a 74

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

1. L’ajuda consistirà en una subvenció calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, amb una quantia variable en funció de la grandària d’empresa:
– Petita empresa: fins al 40 %
– Mitjana empresa: fins al 30 %

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 12 de gener de 2022 i finalitzarà el 3 de març de 2022 a les 23:59:59 hores. (DOGV núm. 9237, de 17/12/2021)

Més info: https://bit.ly/3I1MDZz 

NOTÍCIES RELACIONADES

ÚLTIMES NOTÍCIES