Wednesday, 20 October 2021

microempresa
  • Ajudes Pla Resistir Biar

    "Ajudes Parèntesi Biar" Pla Resistir REQUISITS Seran destinatàries de les ajudes les persones físiques tr ...

    "Ajudes Parèntesi Biar" Pla Resistir REQUISITS Seran destinatàries de les ajudes les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes i microempreses que no superen els deu empleats, que e ...

    Llegir més