Sunday, 22 May 2022

TECG – Ajudes a la participació per primera vegada de persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris en el marc del programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Sol·licitants

Persones agricultores i agrupacions de persones agricultores que s’inscriguen per primera vegada en alguna de les figures de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat.

Agricultura

›

  • Requeriments– No haver pertangut prèviament a aquesta figura de qualitat. En el cas de l’agricultura ecològica certificada, les persones agricultores es consideraran inscrites en el moment que s’inicie el període de conversió.
    – Ser persona agricultora, ja siga física o jurídica, o agrupació de persones agricultores.
    – Ser persones agricultores actives en els termes definits en el Reglament (UE) núm. 1307/2013.
  • Quantia de l’ajuda / Procediment de pagamentL’import de l’ajuda es limitarà a la quantia del 70 % de les despeses subvencionables efectuades, sense superar els 3.000 euros anuals per explotació i any, durant un període màxim de cinc anys.
  • Termini de presentació

    El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes i s’iniciarà l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8140 de 03/10/2017.

 

›+ info: https://goo.gl/9apxbV

Notícies relacionades