Monday, 23 May 2022

TICCámaras 2022

TICCámaras és una iniciativa, dirigida a PIMES i autònoms, de la província d’Alacant, amb el suport econòmic del Fons Europeu de Desenvolupament regional, Diputació d’Alacant i la Cambra de Comerç d’Alacant.

FASES:

  • Anàlisi de necessitats (Fase I). Aquesta fase no suposa cap cost per a l’empresa.
  • Implantació (Fase II). Després d’aquesta anàlisi, l’empresa beneficiària podrà desenvolupar, en col·laboració amb empreses especialitzades que lliurement trie, la implantació dels projectes recomanats en la fase de diagnòstic. L’empresa *pre finança la despesa íntegrament de fins a 7.000 € (rebria fins a 3.500 €). Addicionalment es realitzarà un seguiment del pla per part el tutor cameral.
  • Accions Transversals

TERMINI:

Inici: 29 de març de 2022 a les 09.00 hores
Tancament: 19 d’abril de 2022 a les 14.00 hores (o esgotar pressupost)

+ INFO. CLIC

 

Notícies relacionades